Stacks Image 9
727 Fighter Squadron har stolte traditioner, der næsten rækker helt tilbage til Flyvevåbnets oprettelse 1. oktober 1951.

Eskadrillens første våbenskjold stammer fra 1953, hvor tidligere OL-atlet og eskadrillechef Niels Holst Sørensen (HOS), fandt på devisen FORTIUS SITIUS ALTIUS.

Piloter fra eskadrillen blev bedt om at finde et symbol til skjoldet, der kunne matche devisen, resultatet blev Thors hammer Mjølner - bevinget og på en baggrund med den dybrøde eskadrillefarve.

Der er blevet spekuleret i hvorvidt devisen indeholder en sproglig fejl, idet det olympiske motto for hurtigere, højere og stærkere er CITIUS ALTIUS FORTIUS.

På latin betyder SITUS tørst, hvilket vil sige at devisen FORTIUS SITIUS ALTIUS betyder stærkere, mere tørstig og højere.

Mon ikke devisen er valgt bevidst.